Traumeterapi: Få hjælp til behandling af chok og traumer med Manuvision kropsterapi

Kropsorienteret traumebehandling fordi kroppen husker traumer

Traumer er en naturlig del af livet, vi oplever det alle. Men nogle traumer sætter dybere spor i os end andre og påvirker vores liv mange år efter de traumatiske begivenheder er sket. Måske har vi oplevet utryghed i barndommen, blevet mobbet i skolen, været ude for en ulykke, mistet en nærtstående relation eller andre hændelser, der har sat så dybe spor i vores kroppe, at vi oplever symptomer som angst, depression, søvnproblemer, flashbacks, mareridt og kroniske spændinger i kroppen. Traumer kan også påvirke vores evne til at danne og indgå i relationer og håndtere dagligdagens udfordringer i familien med vores partner eller på arbejdet.

Selv om et traume er sket for mange år siden, husker kroppen, hvordan vi reagerede i forbindelse med hændelsen. Ved at arbejde med kroppen og nervesystemet gennem traumeterapi, kan vi genoprette en følelse af sikkerhed, reducere traume-symptomerne og styrke vores evne til at regulere vores nervesystem og muligheden for at skabe sunde relationer, så vi kan trives i livet igen.

I Manuvision kropsterapi er arbejdet med nervesystemet og kroppen nøglen til at åbne op for nye muligheder for at regulere vores nervesystem, og vores respons på oplevelser og dermed stå helt anderledes overfor det vi møder i livet.

Kropsterapeutisk traumeterapi kan hjælpe med ubearbejdede traumer, følelsen af at være fastlåst og blive styret af traumereaktioner.

Hvorfor opstår traumer?

Et traume opstår, når en person oplever noget, der opfattes som truende for dem selv eller andre, og de ikke har været i stand til at handle eller reagere på situationen. Dette overvælder nervesystemet og forstyrrer den normale kamp/flugt-reaktion, som kroppen normalt ville ty til i sådanne situationer. I stedet aktiveres en anden overlevelsesstrategi, som det sympatiske nervesystem tilbyder: at gå i en tilstand af nedlukning, også kendt som frys-tilstanden. Dette er en adaptiv og hurtig overlevelsesstrategi, hvor kroppen kan lukke ned for at undgå at mærke smerten, da det at være i konstant alarmberedskab kan føre til en overproduktion af stresshormoner, der over tid kan nedbryde kroppen.

Hvad er et traume?

Et traume er en overvældende begivenhed, der bliver fastlåst i kroppen og indlejret i nervesystemets forsvarsstrategi. Når en person senere står over for situationer eller minder, der vækker fragmenter af traumet eller minder om det, der udløste det, vil kroppens forsvarsmekanismer blive genaktiveret, selvom den aktuelle situation ikke udgør en reel trussel. Traumet koder nervesystemet til at være på vagt og træffe foranstaltninger for at holde os i sikkerhed og beskytte os. Dog er der ved et traume ofte begrænset eller forvrænget adgang til den del af hjernen, der vurderer, om noget er farligt eller håndterbart. Derfor kan nervesystemet have svært ved at regulere sig ned, selv når situationen er afkodet og ikke længere truende.

Ved en retraumatisering har vi kun adgang til de ressourcer, der var tilgængelige på tidspunktet for traumet. Vi bliver trukket tilbage til traumets tid og sted. Hvis traumet opstod tidligt i barndommen, kan man opleve sig magtesløs og uden adgang til de ressourcer, som ens voksne jeg normalt råder over. I stedet ser man situationen med barnets øjne og har svært ved at handle eller ændre på det, der foregår.

 

Traumer og nervesystemet

Nervesystemet er nøglen til at forstå og arbejde med traumer inden for kropsterapien. Nervesystemet regulerer vores krop og sind, og det er tæt forbundet med vores følelser, reaktioner og oplevelser. Traumer kan forstyrre nervesystemets naturlige balance og aktivere en respons, der er forbundet med kamp, flugt eller frys. Det kan føre til hyperarousal, hvor vi er konstant på vagt og føler angst og frygt, eller det kan føre til hypoarousal (opgivenhed), hvor vi trækker os tilbage og mister forbindelsen til vores følelser og omverdenen, det kan være frys-tilstand eller depression.

Under traumatiske begivenheder aktiveres kroppens kamp-, flugt- eller frys-respons. Disse reaktioner er styret af det autonome nervesystem. Kroppen husker og gemmer følelsen af fare, frygt eller overvældelse, der var forbundet med traumet. Disse reaktioner genaktiveres, når vi møder fragmenter af traumet, fx en lyd eller en lugt.

Med Manuvision kropsterapi kan vi arbejde med chok og traumer gennem nervesystemet. Book en behandling her. 

Skam og traumer

Skam kan være en reaktion på traumer, og der er ofte en stor skam forbundet med vores traumereaktioner, eller med det vi har været udsat for. Det med ikke at have kunnet forsvare sig selv, eller have handlet anderledes, eller det kan føles som om vi selv har været skyld i det, som er sket. Denne skam kan føre til en negativ selvopfattelse og en følelse af at være defekt eller uelskelig.
I terapien arbejder vi også med at opløse den skam. Ikke ved at gøre den forkert, men ved at acceptere at den følger med traumet.

Traumatiske oplevelser kan involvere handlinger eller begivenheder, der leder til stigmatisering. For eksempel kan seksuelt misbrug, vold eller overgreb udløse følelser af skam hos den traumatiserede person. De kan føle sig beskidte, skyldige eller skamfulde over det, der er sket med dem.

Dette ses fx hos voksne med barndomstraumer, som kan opleve en følelse af skam og skyld som en konsekvens af den eller de traumatiske oplevelser, der skete i barndommen. Selv om skylden ligger hos den eller de ansvarlige voksne. Den kropsorienterede traumebehandling kan være en mulighed for at opdage og bearbejde kroppens fornemmelser og måder at udtrykke traumet på.

Kontakt mig gerne på tlf. 3027 6023, hvis du ikke er helt sikker på, om kropsterapi er den rette vej for dig, eller hvis du har spørgsmål, du gerne vil have besvaret, inden du booker en behandling hos mig.

Eksempler på traumer

Traumer kan opstå på baggrund af voldsomme chok, eller i gennem vores barndom i forbindelse med vores nære relationer. Det kan fx være:

  • Barndomstraumer
  • Krigstraumer som ved fx PTSD
  • Fødselstraumer
  • Traumer efter ulykker
  • Fysiske og psykiske
  • Nedarvede traumer (transgenerationelle traumer)
  • Udviklingstraumer
  • Forladthedstraumer
  • Voldstraumer efter fx overfald, fysisk vold
  • Seksuelle overgreb

Traumereaktioner og symptomer på traumer

Selvom ovenstående traumer opstår i forskellige kontekster, har de alligevel mange traumereaktioner til fælles.

Aktivering af kamp/flugt-respons: Når traumet opstår, aktiveres den sympatiske del af det autonome nervesystem. Det medfører øget hjertefrekvens, hurtigere vejrtrækning, øget blodtryk og en øget frigivelse af stresshormoner som adrenalin og kortisol. Kroppen er klar til at kæmpe eller flygte fra den truende situation.

Overvældelse og kortslutning: Et traume kan opleves så overvældende, at det normale kamp/flugt-responsmønster kortslutter. Det sker fx, når man føler sig magtesløs eller ude af stand til at beskytte sig selv eller handle på den truende situation. Som et resultat kan kroppen reagere ved at gå i frys-tilstand, hvor den går i en tilstand af immobilisering eller afkobling fra oplevelsen.

Hyperarousal og alarmering: Efter traumet kan personen opleve en vedvarende tilstand af hyperarousal (hypervagtsomhed) med en konstant følelse af alarmberedskab, hvor kroppen er overfølsom over for potentielle trusler. Når man er i forhøjet alarmberedskab, kan det medføre søvnforstyrrelser, irritabilitet, chok og koncentrationsbesvær.

Genoplevelse og flashbacks: Traumet kan dukke op igen som flashbacks i form af intense og livagtige minder eller fornemmelser, der pludselig opstår og får personen til at føle, at de oplever traumet igen. Flashbacks kan trigges af lyde, lugte, syn eller andre sansninger, der minder om den oprindelige traumatiske begivenhed.

Følelsesmæssige reaktioner: Traumer kan udløse en bred vifte af følelsesmæssige traumereaktioner, herunder frygt, vrede, skyld, tristhed, afmagt og skam, som tidligere nævnt.

Sådan foregår traumeterapi gennem kroppen med Manuvision kropsterapi

I arbejdet med kropsorienteret traumebehandling finder vi ind til det frys, den kamp eller flugttilstand, der sidder i kroppen. Gennem bevægelse af kroppen mærker vi ind til hvor frys tilstanden udtrykker sig, hvor kroppen går i forsvar og stivner, eller kæmper. Her kan vi gennem sansning af kroppen og kognition bringe bevidsthed ind i den traumereaktion, vi oplever. Når vi bringer bevidsthed ind her, så kan vi begynde at opdage, hvad der sker i kroppen (hvor spænder jeg op, hvor dissocierer jeg (forlader mig selv) m.m.) og med den viden er det muligt at “være med i oplevelsen” i stedet for at blive overtaget af reaktionen eller følelsen. Vi kan fra det sted, drage omsorg for os selv og på denne måde arbejde med at mærke og genkende traumereaktionerne.
Derudover arbejder vi med at få bevægelse ind i det, der er stivnet i kroppen.

Vi arbejder med at bringe bevidsthed ind i kropslige reaktioner, altid med en opmærksomhed i arbejdet, så vi undgår at retraumatisere. Vi arbejder med at forbinde os til nuet gennem kroppen, som det voksne menneske vi er, der ligger på briksen lige nu.

Målet med traumeterapien er at kunne mærke og genkende, når vi møder traumet, når vi stivner eller reagerer, og så lære at regulere vores nervesystem, så vi ikke gang på gang bliver revet med af følelsen og reaktionen. At vi får mulighed for at trække vejret og være med os selv, uden at skulle ændre os eller lave noget om.

At arbejde med traumer tager tid. Forandring tager tid. For at øge muligheden for at kunne skabe en varig forandring og ændring i nervesystemet, vil jeg anbefale at du dedikerer dig til et forløb på mellem 5-10 gange (klippekort med rabat på behandlingsforløb er muligt). Kontakt mig gerne på sara@sarasaxild.dk eller ring til mig på tlf. 30 27 60 23, hvis du har spørgsmål til, om behandling af traumer med kropsterapi kan hjælpe dig til at skabe den forandring, du ønsker. 

Jeg er uddannet kropsterapeut fra Manuvision med speciale i chok/traume-behandling. Chok/traume-uddannelsen bygger på en evidensbaseret kropsterapeutisk metode, som tager afsæt i erfaringerne fra et forskningsprojekt om traumebehandling af veteraner med PTSD. Forskningsprojektets partnere er bl.a. Syddansk Universitet, Rigshospitalet og Manuvision. Resultaterne fra forskningsprojektet er i 2024 offentliggjort i det anerkendte forskningstidsskrift Mental Health Science. 
Læs om forskningsprojektet her eller her hos SDU eller her hos Manuvision.

Zetland har skrevet en artikel om forskningen og kropsterapeutisk behandling af traumer gennem kroppen og nervesystemet, som du kan læse her.

"Før jeg startede i behandling hos Sara, var jeg i konstant kamp med mig selv. Min krop havde store reaktioner på traumer og mine tanker var dystre og fuld af had og skam. Jeg var på ingen måde i kontakt med mig selv og var direkte bange for mig selv. Sara har lært mig at der ikke er noget forkert ved mig, at det ikke er farligt at sidde i stilhed og lytte og hvordan min krop og mit sind kan tale pænere sammen. Jeg er ikke længere bange for hvad der sker indeni mig og kan sidde stille med alle følelser og lytte til mine behov."
Citat om kropsorienteret traumebehandling med kropsterapi
Laura

Book tid til kropsorienteret traumebehandling i København

Tryk på “bestil tid” og kom direkte over i min bookingkalender, hvor du kan finde en ledig tid din behandling.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller gerne vil vide mere om heling af traumer gennem nervesystemet og kropsterapi, så skriv til mig på sara@sarasaxild.dk eller ring til mig på tlf. 30276023.

Behandlingen foregår i lyse og venlige omgivelser i Manuvision Huset på Bernhard Bangs Allé 25., 2. sal, 2000 Frederiksberg.

traumer behandling med kropsterapi. Kropsorienteret traumebehandling